Bezpečnostní audit firemní sítě

Potřebujete bezpečnostní audit?

Otázkou kybernetické bezpečnosti se dnes zabývají i nejmenší firmy.

Cokoliv může být zneužito proti vám nebo vašim zákazníkům.

Bezpečnost sítě není pouze o správném využití nebo konfiguraci hardware a software.

Při bezpečnostním auditu zkoumáme také personální a objektovou bezpečnost.

Jak probíhá bezpečnostní audit?

1. Úvodní schůzka
2. Definice zkoumaných jevů
3. Návrh dalšího postupu